Så minskar du hotellets driftskostnader med smartare styrsystem

reception_styrsystem

Bygger du för framtiden?

Vi ser en oroväckande trend i byggbranschen. Många verkar förvänta sig att framtidens teknik ska kunna lösa de problem som uppstår idag, när vi delar upp tekniska installationer i fastigheten. Något av en standard i dagsläget. Men ska vi bygga med blicken riktad mot framtiden löser vi inte problemen genom att fortsätta på samma sätt som vi alltid har gjort.

Som hotellentreprenör vill du säkerställa att det styrsystem du låter bygga in i fastigheten är kostnadseffektivt, såväl vid installation som i underhåll och support. Lösningen för en god, effektiv och stabil styrning handlar inte så mycket om detaljer såsom trådlöst eller trådbundet. Det handlar framför allt om att fatta rätt beslut kring valet av system och gränsdragning mellan yrkesgrupperna i ett så tidigt skede som möjligt. 

Frågorna du främst behöver ställa dig inför valet av styrsystem till fastigheten:

  • Vilken livslängd har systemet? 
  • Vilka potentiella risker finns med, exempelvis trådlös teknik eller proprietära system?
  • Kan styrsystemets beståndsdelar vid behov bytas ut med komponenter från andra producenter?
  • Vad händer när det längre fram i tiden kommer en ny generation eller en annan frekvens? 
  • Kan gränsdragningen mellan yrkesgrupperna göras annorlunda, och mer effektiv?

Faran med uppdelning

I traditionella byggprojekt idag upphandlas vanligtvis varje yrkesgrupp separat i projektet, vilket innebär att flera olika system installeras parallellt av olika leverantörer. Men så har vi ju alltid gjort? Kan vi inte bara fortsätta i samma banor? Det stämmer, och just häri ligger problemet. Vill vi bygga med blicken riktad mot framtiden löser vi inte problemen genom att fortsätta på samma sätt som vi alltid har gjort. 

Att installera styrsystem med en uppdelning mellan yrkesgrupper och deras enskilda plattformar innebär nämligen flera potentiella problem:

  • Onödiga resurser och tid kommer att behöva läggas på att felsöka, när något i systemet inte längre fungerar optimalt. Har alla yrkesgrupper sina egna separata system kan du komma att tvingas ta in fler hantverkare än nödvändigt för felsökning och reparation, förutsatt att man över huvud taget lyckas identifiera i vems system problemet uppstått.
  • Det uppstår behov av översättning mellan de olika systemen, då väldigt få leverantörer idag kan erbjuda ett system som anpassar sig till andra aktörers system (API, Application Programming Interface).
  • Röriga och kostsamma installationer, där varje funktion i rummen kräver sin egen kommunikationsbuss med tillhörande kabeldragning. En uppdelning som skapar onödigt mycket kablage i korridoren och risk för kostsamma och krävande drift- och felsökningar.
  • Dina gäster, din personal och din verksamhet drabbas när tekniken inte fungerar som den ska. Det skapar frustration bland de anställda och lämnar ett oprofessionellt intryck hos dina gäster. Verksamheten i sig drabbas dessutom av förlorade intäkter när du i värsta fall tvingas stänga ner ett eller flera rum i väntan på att problemet har åtgärdats. 
effektivisera byggprocessen

Så kan du öka driftsäkerheten och effektivisera byggprocessen

De goda nyheterna är att de flesta problem går att undvika. Idag kan du faktiskt bygga in en klokare lösning redan från start och på så vis undgå problemen listade ovan. Även i ett senare skede går det naturligtvis att ordna, så misströsta inte om bygget redan står klart.

Sedan 2017 har function Solutions arbetat aktivt med att förbättra de tekniska installationerna för fastigheter runt om i Norden såsom hotell, offentliga byggnader och boenden med längre vistelse, såsom äldreboenden, lägenhetshotell och kryssningsfartyg.

Med runt 4000 hotellrum redan i drift vet vi till hundra procent att det går att effektivisera byggprocessen och skapa betydligt driftsäkrare lösningar. 

Vi erbjuder en smidig lösning där rummens samtliga funktioner förenas i en enda installation. Genom att samla styrning av belysning, ventilation, golvvärme, integrering av bokningssystem, eventuella badrumsmoduler med mera minskas kablage och installationstid och gränsdragningen mellan yrkesgrupperna förenklas avsevärt. Ni slipper merkostnader för onödiga efterjusteringar och förseningar i projektet, vilket ofta är regel snarare än undantag i dagens traditionella byggprojekt.

En plattform helt på dina villkor

Våra lösningar byggs på den öppna världsstandarden KNX. Och då menar vi helt öppen. Ingen översättning mellan funktioner eller komponenter behövs. Över 500 producenter på världsplan tillverkar komponenter till denna standard, vilket säkrar tillgängligheten för produkter med samma programvara långt in i framtiden. 

KNX-standarden bygger också på att alla produkter är bakåtkompatibla. Det betyder att du inte är låst till en särskild leverantörs produktsortiment när du vill lägga till eller uppdatera befintliga funktioner.

Fördelen med ett samlat styrsystem:

– Det blir bättre samverkan mellan olika system och yrkesgrupper
– Det förebygger fel
– Det minskar och effektiviserar driftskostnaderna
– Det tydliggör ansvarsfördelningen mellan yrkesgrupper och installatörer
– Det skapar en mer angenäm och professionell upplevelse för slutkund (personal och gäster)

Vill du veta mer om hur din fastighet och verksamhet kan få mer driftsäkra lösningar och samtidigt effektivisera era driftskostnader?

Hör av dig till oss på solutions@function.no så berättar vi mer!

Vill du veta exakt hur mycket ni kan ni spara?

Ladda ner Energirapporten för hotellrum här, en energiberäkning som visar hur mycket ni kan spara med effektiv styrning av värme, kyla och ventilation. I rapporten hittar du även energirådgivarens 9 ovärderliga rekommendationer för hur energiförbrukningen kan reduceras i era hotellrum här och nu.

Louise

Leave a Reply

Your email address will not be published.