Bygg hållbara system för gästens bekvämlighet

Bygg hållbara system för gästens bekvämlighet

Du har sannolikt sovit på hotellrum där upplevelsen kanske inte alltid matchat dina förväntningar, det har de flesta av oss.

Hade alla hotellgäster förståelse för komplexiteten bakom den perfekta upplevelsen på hotell, hade vi nog inte varit så snabba att döma ut hotellet som undermåligt eller dåligt och antalet stjärnor från gästen hade varit fler i kundnöjdhet undersökningarna.

Drömscenario; du tar in på hotell för att komma bort från vardagen och skapa ett trevligt minne.
Verkligheten; du åker hem med känslan av att ha kastat tid och pengar i sjön för att den trasiga termostaten gjort de omöjligt att sova.
Resultatet är att du kommer varken åka tillbaka eller rekommendera hotellet för dina vänner. För sanningen är att upplevelsen inte går att återskapa, oavsett hur många gratisnätter hotellet är villigt att kompensera med till den som klagar.

Differensen mellan förväntningar och upplevelse kan variera stort

Äger eller driver du ett hotell är ditt jobb att skapa upplevelser, bygga upp förväntningar och erbjuda god service på plats. Gästen betalar för upplevelsen och i den ingår upplevd yta, bekvämlighet, design, dofter, ljud, placering och vy, tillsammans med känslan av att bli uppassad på och omhändertagen. Många delar av upplevelsen är kopplade till personligt tycke och smak, men också till att ditt hotell levererar det som utlovats.

Det är inte ovanligt att högt satta förväntningar grusas av ett ineffektivt eller bristande system, speciellt om man adderar utmaningar i att felsöka och åtgärda problemet.
Som byggherre, underleverantör och hantverkare vill du säkerställa att du bygger ett säkert system, som är kostnadseffektivt för beställaren både vid installation men också i underhåll och support.
Hotellägaren bygger primärt för att skapa en trevlig gästupplevelse, men också för att effektivisera vardagen för personalen så de kan lägga sin tid på gästen. För ekonomin går ihop bättre när du kan effektivisera resurserna inhouse och gästen är villig att betala mer och fler gånger tack vare en god upplevelse.

Traditionellt byggs hotell och offentliga byggnader med separata system

Flera separata system med många olika specialister och leverantörer som inte kommunicerar fullt ut med varandra, är standard idag. De tas in separat och arbetar parallellt, har sina egna system för varje funktion och ofta pratar dessa system olika språk. Entreprenörerna har sin egen agenda, så när det krävs kompromiss kan de i värsta vara ovilliga till flexibilitet. Skär man i kostnader, skär man också i kvalitet – något en duktig hantverkare helst inte vill göra.

 

Traditionellt upphandlas varje yrkesgrupp separat i projekten, detta leder ofta till att bolagen dimensionerar sina egna installationer och därav saknas det naturliga samspelet mellan funktionerna som borde jobba tillsammans.
Denna uppdelning kan även ses hos de leverantörer som erbjuder leveranser inom alla yrkesgrupperna.
Det gör att det ligger mycket mer kablage i kabel stegarna än det behövs, korridor upp och korridor ned. Det blir många meter kabel, helt i onödan – för inte att tala om arbetstiden!
Skälet bakom är att det är enkelt – varje företag att ansvarar då enbart för sina egna funktioner. De är ju anlitade för att lösa deras specifika funktioner och inte för samverkan med andra aktörer.

Nackdelarna är att när alla yrkesgrupperna har sina egna system, kan det vara svårt att veta var felet ligger eller var man ska börja felsöka när det inte fungerar optimalt. Det innebär att det tar mer tid , och att flera hantverkare kan behöva komma inom och kolla på sina installationer och det kostar att underhålla och supporta, när du kanske behöver ta in samma företag för att felsöka flera gånger innan felet identifieras och åtgärdas.

Upplevelsen för gästen försenas eller uteblir när du behöver felsöka och åtgärda tekniken när det inte fungerar. I värsta fall kanske du också behöver stänga ner ett eller flera rum tills problematiken är avhjälpt.
Men det är inte ett arbetssätt som du behöver fortsätta med. Idag kan du faktiskt bygga in en smartare lösning redan från start.

Framtiden förenklar och skapar mindre kostnader

Function Solutions har utvecklat koncept byggd på en öppen världsstandard där vi samlar alla tekniska funktioner och yrkesgrupper i ett gemensamt system, vilket öppnar upp och vi kan vara med till att skapa en god kommunikation mellan alla leverantörerna i projektet.
Målet med ett samlat system är:
– Skapa bättre samverkan mellan olika professioner
– Förebygga fel
– Effektivisera driftskostnader
– Tydliggöra ansvarsfördelning
– Skapa en enklare och trevligare upplevelse för slutkunden (Personalen samt gästen)

Framtiden erbjuder dig att bygga smartare och skapa en ökad kostnadseffektivitet i den dagliga driften.
Vi har utvecklat koncept för hotell, offentliga byggnader och boenden med längre vistelse, som äldreboenden, lägenhetshotell och även för kryssningsfartyg.

Erfarenheten visar att ju tidigare i processen Function Solutions kan komma in med sin kompetens och tekniska förslag, desto mer kan effektiviseras och större summor kan sparas både vid installation och på lång sikt.

Lina