Spara energi och pengar

Visste du att ni kan minska kostnaderna väsentligt för inomhusklimatet i era hotellrum, genom smartare styrning av ventilation? 

Vi på function Solutions vill göra det lätt för dig att se den intjäningspotential ni har i fastigheten när det kommer till effektiv energiförbrukning. Vi har därför tagit hjälp av en oberoende tredje part, energibygg.no, som sammanställt en rapport med exempel och tydlig överblick av hur mycket ni kan spara vid olika driftsförhållanden.

Hur mycket kan ni spara?

Utifrån rapporten har energibygg.no sammanställt 9 viktiga tips på hur ni kan minska energiförbrukningen (och därmed kostnaderna) för era hotellrum. Ta del av rapporten och få detaljerade tabeller där du ser relevanta besparingar utifrån bokningsgrad och gästens vistelsetid i ett rum. Beräknad enligt byggregler från 2010 och 1985.

Ladda ner rapporten här