Så sparar Quality Hotel energi och pengar med effektivt styrsystem.

Höga energikostnader och svårlokaliserade driftproblem. Vad som tidigare varit en utmaning har blivit enklare,
 tack vare det nya styrsystemet från function Solutions.   

 – Det har varit avgörande för vårt arbete framåt, berättar fastighetschef Pia Möllerström på Quality Hotel TM Arlanda XPO i Arlandastad.

Mitt i hjärtat av Skandinaviens nya internationella mässcenter, ligger Quality Hotel™ Arlanda XPO, där Pia Möllerström arbetar som fastighetschef. Med ansvar för bland annat drift, underhåll, miljöarbete och säkerhet, spelar hon en viktig roll i att gäster och anställda ska kunna känna sig trygga och säkra när de vistas i hotellets lokaler. 

En stor utmaning


Som fastighetschef är en av Pias utmaningar att tidigt identifiera brister och potentiella risker i byggnaden. Och inte minst följa upp inkomna felanmälningar och säkerställa att problemen åtgärdas. 

För att kunna driva en felanmälan framåt hos fastighetsägaren och projektavdelningen krävs utförlig data, såsom dokumentation och siffror över tekniska installationer. Det har inte alltid varit så lätt att ta fram, eftersom det kan vara omfattande och svårt att veta i vilken ände man ska börja leta, berättar Pia.

Quality Hotel™ Arlanda XPO, som är en del av Nordic Choice hotellkedja, inledde 2019 samarbete med Mikkel Markmann och function Solutions i samband med en omfattande renovering av fastigheten. Bland annat installerades ett helt nytt styrsystem för att hotellets personal skulle kunna få en tydlig överblick över de 421 hotellrummens funktioner och aktuella driftstatus. 

Med hjälp av det så kallade GRM-system* som function Solutions levererade kan personalen nu enkelt reglera temperatur, belysning och golvvärme inne på hotellrummen och snabbt upptäcka eventuella driftavvikelser. Något som gynnar såväl hotellets personal som fastighetsägaren eftersom man nu lättare kan avgöra vilka felrapporteringar som faktiskt kräver ytterligare åtgärd, och fastställa om problemet exempelvis gäller ett rum eller omfattar ett helt våningsplan.  

Nu kan vi få fram stora mängder data och underlag som behövs för att påvisa eventuella felaktigheter i exempelvis, klimatet på hotellrummen. Det har varit avgörande för vårt arbete framåt med våra garantipunkter till fastighetsägaren.

Uppskattat bland gästerna

Pia berättar att även hotellets gäster har visat mycket uppskattning för de förbättrade rumsfunktionerna som function Solutions levererat. Utifrån en satt bastemperatur kan de nu bland annat reglera temperaturen med några grader, efter eget tycke och smak.

Våra gäster tycker om att de själva kan påverka klimatet inne på rummet och att temperaturen de valt håller i sig under hela vistelsen. Varma badrumsgolv har också varit mycket uppskattat bland våra gäster.

Sparar energi och pengar

Med hjälp av GRM-systemetet har personalen numera god kontroll över rummens funktioner och kan enkelt anpassa inställningarna efter gästens individuella behov och önskemål. 

Det är även möjligt att testköra och felsöka i systemet och på så sätt förbereda rummen inför varje ny säsong. Det har sparat Pia och hennes kollegor mycket tid i felsökning och hjälpt dem att snabbt se vilka rum de behövt fokusera på. 

Systemet säkerställer god komfort för våra gäster och medarbetare, samtidigt som vi också minskar vårt klimatavtryck och sparar energi och pengar.

“Vill alltid göra det enkelt”

Idag är function Solutions en betydelsefull partner för Pia och Quality hotel. Hon får löpande support av Mikkel Markmann och hans kollegor för att säkerställa leverans och funktion av den teknik som är installerad i fastigheten.  

Jag har verkligen känt att vi tillsammans kunnat stöta och blöta problem och utmaningar som vi stött på och sedan också få fram den dokumentation och data som har behövts för att driva våra felanmälningar framåt.

Jag uppskattar också det stora intresse som function Solutions har i att utveckla sin produkt tillsammans med sina kunder. De vill alltid göra det enkelt och anpassa systemet efter de behov som uppstår, avslutar Pia.

 

*GRM-System = Guest Room Management System

Vill du veta exakt hur mycket ni kan ni spara?

Ladda ner Energirapporten för hotellrum här, en energiberäkning som visar hur mycket ni kan spara med effektiv styrning av värme, kyla och ventilation. I rapporten hittar du även energirådgivarens 9 ovärderliga förslag på hur energiförbrukningen kan reduceras i era hotellrum här och nu.

Louise

Leave a Reply

Your email address will not be published.